Ăn Chay


   Con ơi hãy nhớ giữ lời
Thứ tư, thứ sáu, hãy rời thịt ra
Tập tành bỏ thói xa hoa
Đừng mê ăn uống làm Cha buồn lòng
Đây là lời Mẹ ước mong
Con nên thực hiện thì không gì bằng

***

Hãm mình cầu nguyện siêng năng
Mẹ không nỡ bỏ mà hằng đoái thương
Thế gian đầy rẫy đoạn trường
Con không hối cải coi thường sẽ nguy
Ngày giờ Chúa gọi con đi
Không chút công trạng lấy gì thưởng công

***


Nguyện xin lên Mẹ Đồng Công
Van nài cùng Chúa sẽ không cực hình
Lại xin Đức Mẹ Đồng Trinh
Cho con quyết chí sửa mình hy sinh
Để cùng được Mẹ hiển vinh
Ban cho con nữa phúc vinh Thiên Đàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *