Bơ Vơ

Thân con cây gỗ giữa rừng
Biết đi biết ở biết dừng nơi nao
Nguyện xin Thiên Chúa chí cao
Ban cho con biết đường nào mà đi
Bây giờ con chẳng biết gì
Nếu không có Chúa thì đi đường nào
***
Bước vào ngọn lửa hỏa hào
Thì con không biết phải gào thét ai
Hãy tin vào Chúa Ngôi Hai
Đoái thương cứu chuộc thì Ngài thứ tha
Cầu cùng Thiên Chúa Ngôi Ba
Hằng ngày gìn giữ tránh xa ba thù
***

Nhất quyết phải bỏ thói hư
Cũng đừng quá quắt riêng tư phận minh
Mọi điều đều phải công minh
Sẽ được Thiên Chúa tận tình đoái thương
Thế là tìm được con đường
Không còn bận rộn vấn vương đi tìm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *