Cảm Ơn

Cảm ơn Đức Mẹ Nữ Vương
Ban cho con được tình thương của Ngài
Cảm ơn Thánh Tử Ngôi Hai
Ban cho con được ơn Ngài thứ tha
Cảm tạ Thiên Chúa Ngôi Ba
Ban cho con được chan hòa tình thương
Đời còn đầy rẫy đoạn trường

***

Giờ đây đã được tình thương an hòa
Ngợi khen lên Đức Chúa Cha
Ban cho con được bao la ân tình
Con đây xin quyết sửa mình
Đẹp lòng Đức Mẹ đồng trinh trọn đời
Ba Ngôi hợp một Chúa Trời
Con xin cảm tạ ngàn đời tôn vinh

***


Cảm ơn các Thánh Thiên Đình
Cầu cho con được an bình Chúa ban
Nay con được sống yên nhàn
Là nhờ các Thánh xin tràn ơn Cha
Cảm ơn đến cả Mẹ Cha
Cực nhọc lam lũ đến già vì con
Cầu xin đến cả núi non
Chỉ cho con biết, là con Chúa Trời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *