Cầu XinHằng ngày lần chuỗi con xin


Sao cho con được niềm tin vững vàng

Tin vào Thiên Chúa cao sang

Tin vào Đức Mẹ Nữ hoàng Thiên cung

Ba Ngôi Thiên Chúa cửu trùng

Luôn luôn thương đoái ở cùng chúng con

Đợi trông Chúa đã mỏi mòn

Nhưng còn tội lỗi thì còn khó khăn

***

Từ đây quyết chí ăn năn .

Để Chúa và Mẹ ban nghành mân côi.

Nhận ơn tha thứ Chúa Trời.

Tinh thần phấn khởi sáng ngời tình Cha

Đẹp lòng đến cả Đức Bà .

Siêng năng lần chuỗi được tha tội mình .

Cậy vào Đức Mẹ đồng trinh .

Người ban ơn Chúa Thánh Linh giữ gìn,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *