Chúa Chịu Vì Con

Thương con Chúa chịu khổ hình
Tội con Chúa chịu máu mình đổ ra
Xưa trên đồi vắng Canvê
Treo trên Thập Tự giang tay cứu đời
Thương con đi, lạy Chúa ơi

***


Cứu con cho khỏi muôn đời trầm luân
Giêsu Chí ái Từ Nhân
Đấng mà Thiên Hạ, muôn dân kính thờ
Giúp con đường thế bơ vơ
Đời con xin nguyện tôn thờ kính yêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *