Chúa Nhật XIX Mùa Thường Niên A

chua-nhat-xix-mua-thuong-nien-a

22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy! “, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! “28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.”29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến! ” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với! ” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? “32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! “


Suy niệm: 

Con thuyền thường được xem là hình ảnh tượng trưng của Giáo hội. Con thuyền bị sóng đánh trình bày hoàn cảnh gian nan của Giáo hội mọi thời. Trong cơn giông tố ấy, các Ki-tô hữu tâm huyết vừa lo âu vừa hoảng sợ, niềm tin vào Đức Giê-su bị sóng gió vùi dập, muốn tìm được người cùng hội cùng thuyền nâng đỡ ủi an nhau. Rõ ràng Chúa Giê-su vẫn kề sát bên cạnh Hội Thánh của Ngài, nhất là trong những lúc thử thách gian truân. Ngài ở đó, bàn tay của Ngài chờ sẵn, chỉ còn thiếu những Phê-rô trong con thuyền Hội Thánh đi những bước đi táo bạo đến với Chúa. Một Phê-rô trong con thuyền Hội Thánh sơ khai đã biết đưa tay về phía Chúa, sóng gió liền yên lặng; một Phan-xi-cô, một Đa-minh trong con thuyền Hội Thánh Trung Cổ đang tròng trành giữa biển vật chất đã táo bạo sống triệt để Lời Chúa và đã cứu nguy Hội Thánh. Cần biết bao những con người như thế trong con thuyền Hội Thánh địa phương, Hội Thánh tại gia.

 Bạn đang ngồi than phiền với nhau về gia đình, giáo xứ mình, về Đạo của mình hay bạn đang nỗ lực cứu nguy bằng lòng tín thác và vào cuộc?

Những Phê-rô thời đại này phải làm gì cho Hội Thánh? Thử nhìn về gia đình hay giáo xứ của bạn và quyết định vào cuộc để xả thân phục vụ bằng một việc làm đúng Tin Mừng.

Lạy Chúa, con chỉ có một khả năng duy nhất trong lúc chới với là khẩn nài Chúa cứu giúp. Xin cho con biết tận dụng khả năng này trong suốt đời con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *