Chúa Thương ConVì thương nhân loại lỗi lầm


Cho nên Chúa phải khổ tâm muôn vàn

Tình yêu Chúa đổ ngập tràn

Ban cho Nhân Loại muôn vàn phúc vinh

Chúa là vua của Thái Bình

Hy sinh chịu chết một mình cứu con

Tình thương Chúa tựa núi non

Những ai xúc phạm sao còn đam mê

***


Trần gian chẳng phải là quê,

Sao còn trác táng đam mê nhục tình.

Mau nhờ Đức Mẹ đồng trinh,

Mẹ đưa dẫn đến ánh bình minh cho.

Có Mẹ giũ sạch mối lo,

Ăn năn thống hối Chúa cho an bình.

Mai sau hưởng phúc Thiên Đình,

Muôn đời chúc tụng phúc vinh Chúa Trời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *