Con Tin

Con tin Chúa dựng đất trời
Con tin Chúa tạo loài người chúng con
Con tin Chúa lập núi non
Con tin nhân thế là con Chúa Trời
Con tin sông rộng biển khơi

***

Cũng đều tất cả Chúa Trời lập ra
Con tin bão táp phong ba
Muôn loài cầm thú cũng là chúa sinh
Chúa sinh ra ánh bình minh
Hoàng hôn, khô, cạn, cùng mình Chúa thôi

***


Con tin biển chuyển núi dời
Không gian, thời tiết tay Người mà ra
Con tin Thiên Chúa Ba Ngôi
Luôn hằng thánh hóa người ta sống lành
Con tin rừng rậm núi xanh
Đều là chính Chúa nhân lành dựng lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *