Con Xin Cảm Tạ

Từng phút con cảm tạ Cha,

Bởi đâu con được sinh ra giữa đời.
Phải chăng ơn cả Chúa Trời,
Cùng ơn Đức Mẹ ngàn đời chở che.
Thế gian xác thịt nặng nề,
Tạ ơn Thiên Chúa vẫn nghe lời cầu.
Từ non cao tận biển sâu,
Ngài thấu suốt hết chẳng đâu không tường.
Hết thảy nhân loại Ngài thương,
Tội khiên vương vấn Ngài thường thứ tha.
***
Ban ơn phù trợ Đức Bà,
Sai đường lạc lối Đức Bà cản ngăn.
Đơn côi đau khổ nhọc nhằn,
Bà thương âu yếm trao ngành Mân Côi.
Đưa con tận đỉnh tuyệt vời,
Bí Tích Thánh Thể Chúa mời trao ban.
Tâm hồn trút sạch cơ hàn,
Trái tim bừng cháy nồng nàn khoan dung.
Cảm tạ lên Đấng chí trung,
Dẫn hồn con đến Thiên Cung sáng ngời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *