Đaguri Đất HứaNgười về trên đất Đa Mi,


Xin viếng đền Mẹ Guri sáng ngời.

Chắp tay Mẹ đứng giữa trời,

Xin ơn Thiên Chúa cho người cậy trông.

Mẹ tươi như đóa hoa hồng,

Đoàn con chạy đến Mẹ không chối từ.

Maria Mẹ hiền từ,

Bao người trông cậy không trừ một ai

Là Mẹ Thiên Chúa Ngôi Haỉ,

***


Mẹ luôn phù trợ cho loài thế nhân

Mẹ thương con cái gian trần,

Mẹ giúp những kẻ cơ bần khổ đau.

Đơn côi lẻ bóng buồn rầu,

Chạy đến xin Mẹ cầu bầu được ban.

Chúa ban nơi Mẹ ơn tràn,

Khốn cùng chạy đến được ngàn ơn thiêng

Mẹ dạy cầu nguyện phải siêng,

Muôn ngàn ơn phúc dành riêng đất này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *