Dâng Mẹ Tàpao

Lạy Mẹ Tàpao con buồn quá
Con quỳ xin ơn Mẹ thiết tha
Ban cho con cuộc sống an hòa
Đối với Mẹ con là tôi tớ
Đời con đây dâng cho Mẹ cả
Đường trần gian muôn vàn tai vạ
Vậy xin Mẹ ban ơn chống trả
Để con Mẹ sống đừng sa ngã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *