Đến Cùng MẹNgày buồn trên đất Đami.


Chạy đến đài Mẹ Guri khẩn cầu .

Xin Mẹ vô Nhiễm cầu bầu .

Ban cho con khỏi giãi dầu đời con .

Mẹ là nét ngọc màu son .

Mẹ hằng thương đến đoàn con cái mình .

Trọn đời Mẹ sống hy sinh .

Đã trông cậy Mẹ phúc vinh nhãn tiền .

Ơn Mẹ ban tựa suối tiên .

Thương người đau khổ buồn phiền tựa nương

Cô thân đơn bóng đoạn trường .

***


Hãy trông lên Mẹ Nữ Vương hòa bình

Mẹ đẹp như ánh bình minh

Ban cho nhân loại an bình các ơn

Mẹ tựa như cánh rừng đơn

Đoàn con xin đến nhận ơn phúc lành

Mẹ ngự trên giữa trời xanh

Mẹ tỏa ánh sáng ơn lành Chúa Cha

Mẹ đứng ở giữa Thiên Tòa

Cho con chúc tụng bài ca khải hoàn

Mẹ là Đức Nữ vẹn toàn

Ban muôn ơn phúc hoàn toàn cậy tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *