Gia Đình

Tại sao lại gọi gia đình

Có cha, có mẹ, có tình yêu thương
Kính trên thì dưới phải nhường
Tôn ty, trật tự tình thương dạt dào
Tin thật Chúa ngự tòa cao
Ngài luôn đổ xuống biết bao ân tình
Hoàng hôn cho tới bình minh ,
Noi gương bắt chước gia đình Thánh Gia
Mẹ học nhân đức Đức Bà
Cha luôn theo đức thật thà Giuse
***
Trên dạy dưới phải vâng nghe,
Thương con Cha Mẹ răn đe dắt dìu.
Cuộc đời khổ ải đìu hiu,
Trông cậy nơi Chúa lãnh nhiều ơn thiêng.
Thánh Lễ, Thánh Thể phải siêng,
Để được nhận lãnh ơn riêng Chúa Trời.
Lòng Thương Xót Chúa tuyệt vời,
Không thể từ chối muôn người cậy trông.
Nhờ vào ơn Mẹ đồng công,
Gia đình hạnh phúc thật không khổ sầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *