Giờ Chúa Cảnh Báo

Thời giờ Chúa đã đến gần
Báo cho vũ trụ nhiều phần tiêu tan
Nhiều nơi chết chóc hoang tàn
Nhiều nơi Chúa tỏ để toan sửa mình
Thiên Chúa rất mực công minh
Lấy quyền phép trọng xét mình cho con
Hỡi ai khổ cực héo mòn

***

Suốt đời tận tụy vâng trọn ý Cha
Ăn năn tội lỗi được tha
Cố tình phạm tội thì ra quỷ thù
Khuyên con dứt mực sửa tu
Bằng không Đức Mẹ chẳng phù hộ cho
Thương con Mẹ Chúa nhiều lo
Giang quỳ Thiên Chúa cho con cái mình

***


Vậy sao con vẫn vô tình
Theo đường tội lỗi tâm tình Mẹ tan
Rồi đây thế giới điêu tàn
Mẹ không cứu vớt phải toan cực hình
Không còn than Mẹ Đồng Trinh
Ra tay cứu vớt cho mình Chúa yêu
Mẹ đã nhắc nhở con nhiều
Cũng như khuyên dạy hết điều vì con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *