Giờ Chúa Gọi Con

Khi con Chúa gọi lìa đời
Xin Mẹ bầu cử Chúa Trời giúp con
Tội lỗi con chất bằng non
Nhưng con xin Mẹ vẫn còn tình thương
Vì Mẹ là Đấng Nữ Vương
Chạy đến cùng Mẹ vẫn thương cầu bầu
***
Mẹ nào từ chối ai đâu ?
Vững lòng trông cậy Mẹ đâu chối từ
Mẹ là một vị trạng sư
Khoan dung nhân hậu hiền từ trọng tôn
Mẹ luôn cứu vớt linh hồn
Những ai trông cậy sớm hôm được nhờ
Mẹ Người chẳng vướng bợn nhơ
***

Xin thương cứu giúp hằng giờ con xin
Mẹ là Người sống đức tin
Nên được diễm phúc giữ gìn Chúa con
Bao giờ Chúa gọi đời con
Thì xin Mẹ đứng bên con hộ phù.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *