Lời Mẹ Dạy

Mẹ dạy con rằng


Nơi này đất hứa

Tình yêu chan chứa

Đặt tại Guri

Chúa Mẹ từ bi.

Vui mừng hoan hỷ.

Vì đất Guri.

Nổi lên chiến sĩ.

Là As-Si – Si.

Ăn chay thật kỹ.

Mặc dù danh vị .

Không chút tự hào.

Mến Chúa thật cao.

Yêu người không kém .

Xây dựng thấy thèm.

Nhìn xem thành tích.

Vô cùng có ích .

Tín hữu vùng xa .

Gặp bà thấy Chúa.

***


Mẹ thương chan chứa

Đất hứa nơi này,

Cầu nguyện hăng say

Cho Ngài chiến sĩ.

Là As-Si-SỈ.

Các con yêu quí.

Xin hãy vâng lời.

Muôn đời hạnh phúc

Mẹ luôn cầu chúc.

Toàn thể Cha Con

Làm tròn mệnh lệnh

Mẹ sẽ thương bênh .

Ngày giờ Chúa định

Cha Con được lệnh

Chúa sẽ thứ tha .

Vì “ vâng lời Ta “ 

Ngay từ dưới thế.

Giờ nhận Ân Huệ

Vinh phúc Nước Trời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *