Lời Ru Của Mẹ

Ru con giấc ngủ đêm trường


Ngày giời, năm, tháng,Mẹ thươmg vỗ về

Ru con đến tận Giavê

Ru con để Chúa thương về bên con

Tình Cha cao tận đỉnh non

Lời ru của Mẹ véo von đến Trời

***

Nguyện xin Chúa cả Ba Ngôi

Cho con suốt cả cuộc đời hiến dâng

Lời ru vang tới sông ngân

Để con nhận lãnh Hồng Ân Chúa Trời.

Lời ru thấu tận Ba Ngôi

Cho con đại diện muôn Người dâng Cha.

Tình yêu Chúa thật bao la

***Lời ru của Mẹ Chúa Cha nguôi lòng.

Tiếng ru là đóa hoa hồng

Dâng lên Bàn Thánh, nguôi lòng Chúa Cha.

Tiếng ru thắm thiết lời ca

Con xin dâng hiến lên Cha ngàn đời.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *