Mẹ

Mẹ là ánh sáng trăng rằm
Chiếu soi tỏa sáng, vạn trăm nẻo đường
Mẹ là vũ trụ tình thương
Mẹ được Chúa chọn Nữ Vương Thiên Đàng
Mẹ người phụ nữ đoan trang
Giúp người cô độc, bẽ bàng khổ đau

***

Mặc ai kẻ trước người sau
Mẹ luôn bầu cử cho nhau chẳng màng.
Mẹ ban cho sống vẻ vang
Mẹ dẫn ra khỏi những hang ba thù.
Danh Mẹ mãi đến ngàn thu
Mẹ hằng cứu giúp không lo nhạt nhòa.

***


Mẹ ban ơn Chúa chan hòa
Mẹ mang hình ảnh Ba Ngôi ơn tràn
Mẹ được Thiên Chúa thương ban
Ngôi Hai con Mẹ xuống tràn Hồng Ân
Mẹ cả Thế Giới Nhân trần
Đã tin vào Mẹ Thánh Thần ngự trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *