Mẹ Tâm Tình

Đami Mẹ đến đất này,


Trợ phù con Mẹ mỗi ngày siêng năng.

Mẹ đến như một vầng trăng,

Để cho con Mẹ ánh hằng chiếu soi.

Mở tai, mắt rộng nhìn coi,

Trần gian tội lỗi lại đòi Chúa thương.

Thế giới nhiều cảnh tang thương,

Vì không nhận Mẹ, coi thường Chúa Cha.

***


Đua theo thói tục xấu xa,

Không còn suy nghĩ người ta hay mình.

Khinh thường Đức Mẹ Đồng Trinh

Ăn chơi trác táng tự mình cao siêu.

Xét đến tội lỗi thì nhiều,

Tìm về công phúc một điều không xong.

Bây giờ Mẹ nguyện đợi trông,

Guri con Mẹ sẽ không lỗi lầm.

Siêng năng lần hạt âm thầm,

Cầu cho nhân loại quyết tâm hốỉ chừa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *