Mẹ Tàpao

Qùy dưới chân Mẹ TàPao

Trước sông, sau núi, biết bao ân tình.
Nhân loại đang cảnh điêu linh
Chạy đến cùng Mẹ Đồng Trinh cậy nhờ.
Thương đoàn con dại bơ vơ
Chúng con tội lỗỉ cậy nhờ Mẹ thương.
Mẹ hiển Vinh Ngự Thiên Đường 
 Xin thương con cái còn đường thế thân.
***
Thân lạy Thánh Mẫu cực Nhân
Xin Mẹ cứu vớt đến phần rỗi con.
Bởi tội thân xác héo mòn ‘
Không nhờ vào Mẹ, biết còn cậy ai?
Con tin cậy Mẹ con nài
Vì tình thương mến xin Ngài thương con.
Lòng Mẹ biển rộng, cao non
Không hề từ chối đoàn con cậy nhờ.
***
Tình Mẹ như một giấc mơ
Dù bao tội lỗi đã nhờ được thương.
Ôi! Thân lạy Mẹ Nữ Vương
Xin thương dìu dắt đoạn trường thế gian.
Maria, Mẹ vẹn toàn
Đoàn con cậy Mẹ muôn vàn phúc thiêng.
Xin Mẹ ban xuống ơn thiêng
Cho con cái Mẹ phép thiêng nhiệm màu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *