Mẹ Về Trời


   Hôm nay Mẹ được về trời

Mẹ là Thánh Mẫu tuyệt vời cao sang
Mẹ đang ngự giữa Thiên Đàng
Xin thương con cái còn đang thế trần
Mẹ được Thiên Chúa ẩn thân
Ngôi Hai cứu chuộc muôn dân nhận phần
Nhân loại đáng chốn trầm luân

***

Xin Mẹ nâng đỡ lỗi lầm trở che
Dâng lên Mẹ nắng tai nghe
Đoàn còn đang cảnh như bè trôi sông
Việc lành công phúc thì không
Xin dâng lên Mẹ ban hồng ân cho

    Mẹ thương cất sách nỗi lo
Và đưa con Mẹ về khó Thiên Đàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *