Mẹ

Mẹ là bó đuốc soi con

Mẹ là hình ảnh Chúa Con nương mình
Mẹ đẹp tựa ánh bình minh
Mẹ là như cả Thiên đình Chúa Cha
Mẹ vượt trên hết người ta
Mẹ được Thiên Chúa Ngôi Ba ở cùng
Mẹ là Thánh Nữ Đồng công
***

Mẹ cũng là Mẹ Tổ tông, Tông đồ
Đi thăm Mẹ Thánh Tiền hô
Mẹ được Thiên Chúa rầm rồ ca khen
Mẹ thương cuộc sống thấp hèn
Những ai trông cậy Mẹ bèn ban ơn
Mẹ là rất mực từ nhơn
Trên trời dưới thế ai hơn Mẹ hiền
***
Mẹ được vô nhiễm tội truyền
Khổ đau, khốn khó, buồn phiền Mẹ thương
Trước tòa cao Đức Nữ Vương
Trên Tòa cực Thánh Chúa thường Ca khen
Đoái thương con kẻ thấp hèn
Xin Mẹ thương đoái mà đem theo Ngài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *