Tài liệu của Vatican về các giáo xứ kêu gọi ‘sức sống mới’

Tai-lieu-cua-vatican-ve-cac-giao-xu-keu-goi.jpg

Sophy Morley, điều phối viên phụng vụ và mục vụ và điều phối viên toàn thể tại Giáo phận Sale

Một văn kiện mới của Vatican về đổi mới đời sống giáo xứ được đưa ra vào thời điểm mà các cộng đồng giáo xứ đã bị thay đổi theo những cách không thể tưởng tượng gần đây, theo một nhà lãnh đạo chủ chốt của giáo phận ở khu vực Victoria.

Sophy Morley, điều phối viên phụng vụ và mục vụ và điều phối viên toàn thể tại Giáo phận Sale, cho biết Hướng dẫn của Vatican Sự hoán cải Mục vụ của Cộng đoàn Giáo xứ để Phục vụ Sứ mạng Truyền giáo của Giáo hội chẩn đoán một sự thay đổi quan trọng trong những thập kỷ gần đây.

Tài liệu này nhấn mạnh bản chất thay đổi của đời sống giáo xứ từ đó không còn là ‘nơi tụ tập chính và trung tâm xã hội’ đối với người dân như trước đây, đối với việc xác định lại giáo xứ là một nơi không được xác định bởi lãnh thổ địa lý một mình Morley nói.

“Tôi nghĩ rằng nhiều giáo xứ vẫn đang xác định điều này có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của họ như một cộng đồng đức tin,” cô tiếp tục.

Đặc biệt bây giờ, khi chúng ta đang sống với thách thức của đại dịch coronavirus, thì rõ ràng là cuộc sống của giáo xứ đã bị thay đổi, có thể là mãi mãi. Làm thế nào chúng ta hình dung lại cách sống của Cơ đốc nhân đã được biến đổi? “

Bà Morley cho biết COVID-19 cung cấp một cơ hội để suy nghĩ sâu sắc về cách mọi người trong Giáo hội có thể trở thành những tác nhân chuyển đổi cho chính chúng ta và những người khác.

“Có một thách thức, như Đức Thánh Cha Phanxicô và lời chỉ dẫn, không phải là tự quy chiếu và hướng nội mà thực sự dấn thân – vượt ra ngoài giới hạn của vị trí địa lý giáo xứ của chúng ta với những người khác mà chúng ta có thể chưa từng cân nhắc trước đây,” cô nói.

“Điều nghịch lý là trừ khi chúng ta tích cực cam kết thực hiện điều này, sứ mệnh của Giáo hội sẽ chùn bước và các cộng đồng của chúng ta sẽ thu hẹp lại và trở nên suy yếu.

“Thứ hai, có một lời kêu gọi cho một sức sống mới, cả trong chúng ta với tư cách là những người đi truyền giáo nhưng cũng trong các cơ cấu giáo xứ, nhắm vào việc cải tổ các cơ cấu có thể cản trở hoặc hỗ trợ ít nhiều cho hoạt động truyền giáo của Giáo hội.”

Bà Morley cho biết các chương trình như Alpha, Rebuilt và Divine Renovation đã được chứng minh là hỗ trợ đối phó với những thách thức đó.

Daniel Ang, giám đốc Trung tâm Truyền giáo Sydney, nói với The Catholic Weekly rằng tài liệu mới của Vatican “nhấn mạnh bất kỳ sự đổi mới cơ cấu nào trong các giáo phận của chúng ta phải được củng cố và phục vụ cho việc đổi mới tinh thần, để làm cho các giáo xứ của chúng ta ngày càng thuận lợi hơn cho cuộc gặp gỡ với Đấng Christ mà nó phục vụ và hiện diện ”.

Phó tế Peter Pellicaan, giám đốc Truyền giáo Brisbane, cho biết Tòa thánh chứng minh qua tài liệu rằng họ “tin rằng sự đổi mới sẽ không đến từ việc từ bỏ các cấu trúc hiện có mà là từ cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giê-su, điều này đã biến đổi cuộc sống của các tín hữu và thấm nhuần họ với niềm tin, hy vọng và tình yêu ”.

Đây là cuộc gặp gỡ này làm cho Giáo hội trông, cảm nhận và nghe giống Chúa Giêsu hơn – và đó là một Giáo hội hấp dẫn, mang lại sự sống và không thể giúp đỡ, nhưng Deacon Pellicaan nói với Lãnh đạo Công giáo.

Đọc toàn bộ tài liệu Sự hoán cải Mục vụ của Cộng đoàn Giáo xứ để Phục vụ Sứ mạng Truyền giáo của Giáo hội.

Đưa tin từ mediablog.catholic.org.au dịch bởi Hà Trịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *