Thánh Giá

Thánh Giá cây dọc cây ngang
Là sự đau khổ Chúa mang thay người
Chết thay cho kẻ ươn lười
Mang thay cho kẻ lỗi mười điều răn
Vác leo lên núi nhọc nhằn
Lại phải đánh đập tan tành thịt da
Chúa rằng Chúa chịu vì ta
Mà sao không biết ngợi ca danh Người

***

Hỡi ai nhân loại biếng lười
Hãy nhìn lên đấng, mà người hành hoành
Nếu không trở kịp ăn năn
Thì người sẽ gặp khó khăn ngàn đời
Mau mau van lạy Chúa Trời
Trước tòa Thiên Chúa xin Ngài thứ tha

***


Chúa con chuộc tội vì ta
Chúa Cha rất mực sinh ta ra đời
Thánh Thần Thiên Chúa khắp nơi
Dậy ta hoạt động cho vơi hận thù
Khuyên ta dứt mực sửa tu
Nếu không sẽ phải ngục tù ngàn năm
Suốt đời phải sống tối tăm
Muôn muôn kiếp kiếp phải nằm hỏa thiêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *