Thánh Lễ

Thánh Lễ Bí Tích tuyệt vời
Chúa ban bánh riệu để người no nê
Dù ai bận rộn trăm bề
Cũng đừng trễ nải xin về tham gia
Thiết lập theo thánh ý Cha
Chúa Con hy chịu để ta vẹn toàn
Người ban mọi sự bình an
Những ai sầu khổ khóc than rước Người

***

Đều được thỏa nhận vui tươi
No lòng hả dạ sống đời tha nhân
Vì thương Chúa xuống gian trần
Ban cho con những ơn cần con xin
Vậy con hãy nhớ phải tin
Gõ cửa được mở mà xin được tròn
Ba Ngôi Chúa rất thương con
Không để con khổ heo hon cực hình

***


Khuyên con hết sức sửa mình
Tham dự Thánh Lễ rước mình Chúa luôn
Ơn lành Chúa sẽ đổ tuôn
Con ơi hãy nhớ Chúa luôn an bài
Khấn xin Đức Mẹ khoan thai
Cầu thay nguyện giúp để Ngài dủ thương.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *