Thiên Đàng

Trần gian con ngước trông lên

Ba ngôi Thiên Chúa ngự trên Thiên đàng
Bên cạnh có Mẹ cao sang
Cùng Chư Thần Thánh xếp hàng bao quanh
Biết bao nhiêu đấng nhân lành
Được Chúa thương đoái đã dành uy nghi
Giờ đây con sấp .mình quỳ
Cậy lòng thương.xót Ngài thì của con
***
Vì con là kẻ mọn hèn
Tan tành thân xác nhọ hoen tâm hồn
Bây giờ biết nói gì hơn
Nguyện xin Thánh Ái chí tôn hộ phù
Ban ơn con biết sửa tu
Để con tránh khỏi ngục tù ngàn năm
Đừng phạt con chốn tối tăm
Thương con cho khỏi muôn năm ngục tù.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *