Thông Điệp Khẩn

Mẹ ban thông điệp cuối cùng

Mẹ chỉ cho biết từng vùng nguy nan
Nơi nào lốc xoáy điêu tàn
Nơi nào nước lũ tràn lan khắp vùng
Nơi nào với Mẹ thủy chung
Nơi nào nhân loại hành hung lẫn mình
Nơi nào không có ân tình
***

Nơi nào biển đổi thành hình sa tan
Nơi nào được Chúa Mẹ ban
Nơi nào đất hứa nghĩa tràn ơn sâu
Nơi nào đau khổ dãi dầu
Nơi nào diễm phúc từ đầu đến sau
Mẹ khuyên nhân loại mau mau
Ăn năn hối cải nguyện cầu siêng năng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *