Tiền Bạc

Tiền bạc tuy vật nhỏ hình,

Nếu không có nó, thì tình chia xa.
Nhiều tiền nghĩa thiết đậm đà,
Ông ông, cháu cháu, bà bà, con con
Đến khi đồng bạc chẳng còn,
Thân thương cách mấy không còn tình thân.
Mệnh danh là bác thằng Bần
Thần tài vắng bóng, Tiên Nhân cũng thường
Trần gian bao cảnh đoạn trường,
Cậy nhờ Chúa Mẹ, xa đường nguy nan.
Mẹ luôn phù hộ thương ban,
Chúa luôn dìu dắt lầm than hả lòng.
***
Nhân loại xin hãy cậy trông,
Ba Ngôi Thiên Chúa, Ngài không chối từ.
Chạy đến cùng Mẹ nhân từ,
Ngài gỉũ trút hết thói hư tiền tài.
Trên đời cuộc sống chia hai,
Đua theo tiền bạc thì Ngài chia xa.
Yêu thương cuộc sống an hòa,
Khó khăn, nhịn nhục Chúa Cha vui lòng.
Kiếm tìm tiền bạc long đong,
Ngày giờ Chúa gọi tay không còn gì.
Trông cậy vào Mẹ từ bi,
Hy sinh cầu nguyện xin gì Mẹ ban.
Ham mê thế tục trần gian,
Ân tình, nhân nghĩa tiêu tan chẳng còn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *