Tình Cha

Ngước trông lên tận bàn thờ,

Giêsu giang cánh tay chờ đợi con.
Tình Cha từng phút héo mòn,
Đợi con từ thủa con còn ngây thơ.
Mà sao con mãi hững hờ,
Thế gian xác thịt lu mờ tâm con.
Về đi Cha mãi mỏi mòn
Ăn năn hối cải chẳng còn thời gian.
Nguyện cầu Thánh Nữ thương ban,
Cho con trọn vẹn hoàn toàn tình Cha
Cậy nhờ Thiên Chúa Ngôi Ba
Dạy con nhận biết lối tà đường ngay.
***
Rồi đây trái đất đổi thay
Vũ trụ tan biến là ngày Quang Lâm
Phong ba, bão táp, thét gầm
Không cậy trông Chúa, chìm dần biển sâu
Hãy mau thống hối nguyện cầu
Ba Ngôi Thiên Chúa, Ngài đâu chối từ
Nguyện xin Đức Mẹ nhân từ
Ngài luôn ghé mặt hộ phù đỡ nâng
Trọn đời con nguyện hiến dâng
Cho con trung tín, xin vâng Thánh Ngài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *