Tình Chúa Thương ConChúa là sự sáng thế gian


Vì thương nhân loại trao ban thân mình .

Chúa Cha dứt mực hy sinh.

Yêu thương nhân loại con mình cũng cho.

Ai người gặp cảnh âu lo.

Chạy đến cùng Chúa Ngài cho an bình .

Ngai vàng Chúa ngự hiển vinh .

Ngài đang ở giữa Thiên Đình cao sang.

Ngài là ánh sáng huy hoàng.

***


Khốn cùng cầu khẩn sẵn sàng đoái thương.

Những ai lầm lối lạc đường

Mau quay trở lại thấy đường trường sinh .

Hiến dâng cả xác thân mình .

Để muôn người được an bình an khang .

Ngài là Thiên Chúa cao sang .

Làm vua muôn cõi Thiên Đàng trần gian

Đoái thương những kẻ cơ hàn .

Ban ơn những kẻ hoàn toàn cậy trông .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *