Tình Mẹ Vô Nhiễm

Mẹ về vùng đất Đami

Non cao, rừng thẳm có gì vui đâu?
Mẹ thương, Mẹ đến cầu bầu,
Để con Mẹ khỏi dãi dầu nắng mưa.
Sang trọng Mẹ cũng chẳng ưa,
Mẹ chỉ yêu quý sớm trưa nguyện cầu.
Ba Ngôi Chúa tỏ nhiệm màu,
Cho Mẹ thấu hiểu lời cầu các con.
Thương con, tình Mẹ héo mòn,
Vậy sao con mãi vẫn còn khô khan.
Vì con Mẹ khóc Mẹ than,
Xin ơn Thiên Chúa xuống tràn Đami.
***
Thế mà con vẫn ngoảnh đi,
Mau mau trở lại, Mẹ thì thương ban.
Hồng ân Thiên Chúa ngập tràn,
Mẹ con chúc tụng Chúa ngàn lời ca.
Lời kinh tiếng hát chan hòa,
Muôn người tin nhận đây là hồng ân.
Người xa, kẻ được ở gần,
Chạy đến cùng Mẹ, Thánh Thần thương ban.
Thương đoàn con Mẹ chăm ngoan,
Cầu cho thế giới Chúa ban hòa bình.
Mọi người tội lỗi sửa mình,
Muôn Người lãnh được thiên đình cao sang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *