Tình Yêu

Tình yêu sinh bởi Chúa Cha
Anh em thì phải chan hòa tình yêu
Đừng nên mỗi kẻ một điều
Trở nên chống đối sinh nhiều chia ly
Hãy nhìn lên Đấng từ bi
Đã nhiều đau khổ chỉ vì ghen tuông

***

Nguyện xin Chúa dủ lòng thương
Nhân loại đoàn kết biết nhường nhịn nhau
Đừng làm Chúa, Mẹ khổ đau
Cậy nhờ vào phép nhiệm màu Chúa ban
Đừng bị lừa gạt xa tan
Để con cái Chúa xương tan lệ rơi

***


Hận thù mãi đến muôn đời
Chúa thì án phạt, loài người ai khen
Nhân loại là kẻ thấp hèn
Hãy nhìn lên Chúa ngợi khen danh Ngài
Giêsu Thánh Tử Ngôi Hai
Luôn luôn phù hộ những ai thuận hòa

***

Hằng cầu cùng Chúa Ba Ngôi
Uy linh thánh hóa thiết tha ơn tồn
Để ta mạnh sức linh hồn
Trình thưa lên Chúa cao trên cõi trời
Chúng con đang sống đơn côi
Vì tình yêu Chúa chẳng rời yêu thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *