Tội Lỗi

Con đây tội lỗi ngập trời
Nguyện xin Thiên Chúa ngàn đời tha con
Đêm ngày khắc khoải héo mòn
Ngày sau không biết đời con thế nào
Khẩn xin Đức Mẹ Tàpao
Ban cho con biết cách nào giải nguy

***

Nhìn lên Đức Mẹ Từ bi
Các phép Bí Tích có gì đâu con
Lần hạt hối cải cho tròn
Không mê phần xác lo toan phần hồn
Từ bình minh đến hoàng hôn
Vâng theo Thánh ý phát ngôn dịu dàng

***


Cầu xin thấu tận Thiên Đàng
Vì ai kêu gọi sẵn sàng Chúa nghe
Chúa thương đau khổ, mù, què
Những ai khốn khổ Chúa dè Chúa thương
Xin đừng tỏ ý vấn vương
Người nào chạy đến Chúa thường ban ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *