Tôn Vinh Danh Mẹ

Maria Mẹ hiển vinh,

Mẹ sinh con Chúa đồng trinh trọn đời.
Ngôi Hai con Đức Chúa Trời,
Xuống Thế cứu chuộc loài người chúng nhân.
Làm Vua toàn cõi gian trần,
Luôn luôn ban phát ơn cần ai xin.
Những điều Chúa dạy phải tin,
Buộc luôn ghi nhớ khắc in vào lòng.
Xác hồn nên giữ trinh trong,
Đức cậy ,đức mến nằm lòng chớ quên.
***
Muôn loài Thiên Chúa dựng nên,
Quan sát vũ trụ mà đền tội khiên.
Kiêu căng Chúa phạt nhãn tiền,
Mau mau hối cải Cha hiền thương tha.
Thánh Thần hướng dẫn hồn ta,
Phụng thờ tôn kính Ngôi Ba Chúa Trời
Ba Ngôi Chúa ngự khắp nơi,
Điều thiện việc ác mắt người thấu sâu.
Nhân loại ơi gắng nguyện cầu,
Xin ơn Đức Mẹ cầu bầu Chúa tha.
Đức Mẹ như thể ngọc ngà,
Nhờ Ngài xin Chúa được tha ngàn đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *