Xin Trọn Lời Thề

Con nguyện giữ trọn lời thề,

Hy sinh, sám hối để về bên Cha.
Con luôn trông cậy Đức Bà,
Nép mình dưới cánh tay ngà Mẹ luôn.
Tình yêu Thiên Chúa thác nguồn,
Cậy tin con được đổ tuôn ơn lành.
Tránh xa tội lỗi bao quanh,
Bước theo chân Mẹ  sáng danh ngàn đời.
Đặt tin , cậy, mến Chúa Trời
Thánh Lễ, Thánh Thể đang mờỉ gọi ta.
***
Tình yêu Chúa thật bao la,
Vì sao con mãi tránh xa lời mời 
Tin rằng Chúa ngự khắp nơi,
Dạy ta cứ mãi muôn đời ngợi khen.
Nhận mình là kẻ thấp hèn,
Khiêm nhu, từ tốn , tỏa sen sáng ngờỉ.
Ngợi khen Chúa Trong muôn nơi,
Vinh quang, vĩnh phúc , ngàn đời hiển vinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *