Xin Trọn Lời ThềCon nguyện giữ trọn lời thề


Riệu chè cờ bạc không hề đam mê

Xưa kia con cũng chẳng chê

Bây giờ còn phải quay về bên cha

Nhớ lời khuyên dạy Đức Bà

Con không từ bỏ Chúa Cha buồn lòng

Tâm hồn tha thiết cậy trông

Siêng năng cầu nguyện sẽ không ngã lòng

Mẹ luôn tha thiết ước mong

Cho con trọn vẹn từ trong tâm hồn

Nói năng từ tốn tự tôn

***


Thánh Thần hướng dạy tâm hồn cao siêu .

Bởi thương Chúa giúp nhiều điều .

Hy sinh cải sửa không chiều xác thân .

Dọn tâm đón Chúa Thánh Thần .

Viếng thăm huấn dạy cho gần Chúa Cha .

Quả thật Chúa rất thương ta .

Tâm tình trong sáng ngợi ca danh Ngưòi.

Quyết tắm không sống ươn lười.

Xin thề giữ trọn ơn Người xuống ban .

Dù cho gặp cảnh cơ hàn .

Ôm chặt chân Chúa muôn vàn phúc vinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *